Alle nieuws berichten

 • De DVC werven aan ! - 09/01/2019

  De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn op zoek naar drie Franstalige statutaire attachés “ziekenhuisbeheer” voor de directie Gezondheid en Bijstand aan personen.

  De statutaire selectie wordt door Selor georganiseerd.

  U vindt alle nuttige informatie hieromtrent op de website van...

 • De DVC werven aan ! - 09/01/2019

  De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn op zoek naar twee Franstalige contractuele verpleegkundigen voor de afdeling “Preventieve Geneeskunde” (gezonheidsinspectiedienst).

  U kunt de functiebeschrijving downloaden via onderstaande link:

  Functiebeschrijving - Verpleegkundige

  De vacature is te vinden op de volgende...

 • Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad publiceert zijn veertiende Welzijnsbarometer, waarin u een reeks geactualiseerde indicatoren over armoede terugvindt.

  De armoede-indicatoren tonen aan dat een groot aantal Brusselaars in moeilijke omstandigheden leeft. Het Gewest wordt geconfronteerd met belangrijke uitdagen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, gezondheid en welzijn; allemaal determinanten van (kans)armoede.

  Een op de drie Brusselaars moet rondkomen met...

 • Het Brussels actieprogramma armoedebestrijding brengt de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen van de legislatuur 2014-2019.

  Met de ordonnantie van 20 juli 2006 ‘betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ wordt de coördinatie van het Brussels actieplan armoedebestrijding toevertrouwd aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

  Het Programma heeft als doel om de armoedeproblematiek, waarvan de oorzaken...

 • Het Brussels Gewest en België lopen meer en meer risico op perioden van hoge temperaturen, vergezeld van hoge ozonconcentraties. Het “hitte- en ozonplan” wordt daarom gelanceerd.

  Dit plan heft als doel hierop te anticiperen door maatregelen voor te stellen en acties uit te voeren voor het voorkomen en beperken van de risico's voor de inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare personen die het meeste risico lopen.

  We raden u aan om u, tijdens hittegolven en/of ozonpieken, op de hoogte te houden via de media en het...

 • We wensen uw aandacht erop te vestigen dat de aanvragen voor tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten voor de dienst telesecretariaat uiterlijk op 30 juni 2018 moeten worden ingediend.

  De volledige dossiers dienen naar het adres: impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL) te worden gestuurd.

 • Deze studie geeft een overzicht van het huidige (2017) en toekomstige huisartsenbestand  in het Brussels Gewest.

  Het doel is om een hulpmiddel te vormen voor beslissingen in het kader van de hervorming van de eerstelijnszorg in Brussel vandaag en morgen. In het bijzonder, voor de evaluatie van hoe de steunmaatregelen aan huisartsen kunnen evolueren in het Brussels Gewest.

  Eerst en vooral, wordt gekeken naar het demografisch profiel van de huisartsen en de Brusselse socio-economische en demografische context waarbinnen...

 • Het thema institutionalisering van de ouderen is relevant voor het Brussels gewest. In vergelijking met Vlaanderen en Wallonië verblijft immers een hoger aandeel van de ouderen in een rust- en verzorgingstehuis. Meer dan een derde van de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden in het Brussels gewest heeft nog een zekere autonomie (profielen O en A op de schaal van Katz). 

   

  Uit een eerste kwantitatieve analyse, waarover eind 2016 de nota ‘Ouderen de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels...

 • In het kader van haar ouderenbeleid voorziet het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de uitwerking van een Brusselse zorgverzekering.

  Met deze zorgverzekering wensen de beleidsmakers een antwoord te bieden op het risico op langdurige zorgbehoevendheid als gevolg van het ouder worden. De zorgverzekering moet zorgbehoevende personen de middelen bieden die nodig zijn voor het behoud van hun fysieke en psychische onafhankelijkheid, voornamelijk via de financiering van diensten gezins- en thuiszorg die...

 • De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben het genoegen u aan te kondigen dat hun nieuwe website online is. De nieuwe interface is moderner, eenvoudiger en vlotter. De rubrieken zijn geüpdatet en vereenvoudigd.

  Er is een professionele ruimte voor alle verantwoordelijken en beheerders van zorg- of opvanginstellingen op het vlak van Gezondheidszorg en Bijstand aan Personen. U vindt er alle wetgeving over de voorwaarden voor...