Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Erkende instellingen Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg - Erkende instellingen - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Ziekenhuizen

Acute ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen)
Ziekenhuizen die niet worden beschouwd als chronische of psychiatrische ziekenhuizen en die minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde beschikken.

search-icon.png Adres zoeken

Chronische ziekenhuizen (revalidatie)
Ziekenhuizen die uitsluitend beschikken over een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie van patiënten met bepaalde aandoeningen en/of een geriatriedienst.

search-icon.png Adres zoeken

 

Psychiatrie

Psychiatrische ziekenhuizen
Ziekenhuizen die uitsluitend bestemd zijn voor patiënten (kinderen of volwassenen) met psychische stoornissen.

search-icon.png Adres zoeken

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
Collectieve woonvorm en begeleiding van personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis of met een verstandelijke handicap die geen nood hebben aan een continu psychiatrisch toezicht.

search-icon.png Adres zoeken

Initiatieven van beschut wonen
Woonvormen waar volwassenen die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen, een aangepaste begeleiding en dagactiviteiten krijgen.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
Organisatie van psychosociale hulpverlening, van psychologische en psychiatrische raadplegingen en van een onthaalpermanentie om elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden ondervindt onthaal, oriëntering, hulp en zorg te bieden.

search-icon.png Adres zoeken


Opvang of verblijf

Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
Tussenvorm tussen rusthuis en ziekenhuis waar zwaar zorgbehoevenden op collectieve en permanente wijze gehuisvest worden en aangepaste verzorging, collectieve diensten en hulp bij het dagelijks leven worden aangeboden.

search-icon.png Adres zoeken

Centra voor dagverzorging
Opvang overdag van psychisch of fysiek zwaar zorgbehoevenden die nood hebben aan verpleegkundige, paramedische en kinesitherapeutische zorg en aan begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven en in deze centra de nodige ondersteuning krijgen om thuis te kunnen blijven wonen.

search-icon.png Adres zoeken


Thuiszorg

Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging
Omkadering van de prestaties in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor thuisverzorging
Verstrekken van verpleegkundige zorg aan huis (verbanden verversen, hygiënische verzorging, inspuitingen geven, enz.).

search-icon.png Adres zoeken


Preventieve geneeskunde

Besmettelijke ziekten
Wettelijke plicht voor de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen tot aangifte van sommige overdraagbare ziekten bij de gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Opsporing
Organisatie en coördinatie van de gratis opsporing van borstkanker via mammografie bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

search-icon.png Adres zoeken

Gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening
Organiseren van educatieve campagnes en verbod op risicovechtsporten en dopinggebruik.

Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde
In het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de Zesde Staatshervorming valt het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het grondgebied van Brussel-Hoofdstad.


Palliatieve zorgen

Palliatieve zorgen
Worden toegediend aan personen die lijden aan ongeneeslijke, dodelijke of progressieve ziekten en die niet meer op genezende behandelingen reageren.

search-icon.png Adres zoeken

 

Document acties