Financiering en Begroting

De financiële middelen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bestaan uit de dotaties van de federale overheid en gewestelijke dotaties en uit niet-fiscale eigen middelen.

De financiering van de begroting

De initiële principes en mechanismen voor de financiering van de GGC, daterend van 1989, werden ingrijpend gewijzigd in het kader van de Zesde Staatshervorming. Die laatste organiseert de overdracht van nieuwe bevoegdheden van de Federale Staat naar de deelgebieden. Dat betekent dat de GGC, naast de huidige dotaties, nieuwe middelen ontvangt die verbonden zijn aan deze nieuwe bevoegdheden. Het grootste deel betreft de kinderbijslag.

Middelen- en uitgavenbegroting voor het jaar 2019

De Verenigde Vergadering van de GGC keurt jaarlijks de middelenbegroting (die de inkomsten van de GGC regelt) en de uitgavenbegroting goed.

Initiële middelenbegroting 

 • € 1.358.004.000

waarvan:

De algemene financiering

 • € 1.352.592.000

De specifieke financiering

 • € 5.412.000

Initiële uitgavenbegroting

 • € 1.418.498.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.417.798.000 aan vereffeningskredieten

waarvan:

De kabinetten en de Adviesraad

 • € 1.500.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.500.000 aan vereffeningskredieten

Algemene uitgaven van het Bestuur

 • € 34.304.000 aan vastleggingskredieten
 • € 21.258.000 aan vereffeningskredieten

Gezondheidsbeleid (exclusief bouwwerken)

 • € 20.557.000 aan vastleggingskredieten
 • € 20.542.000 aan vereffeningskredieten

Beleid inzake Bijstand aan personen (exclusief bouwwerken)

 • € 60.980.000 aan vastleggingskredieten
 • € 65.779.000 aan vereffeningskredieten

Bouwwerken

 • € 30.500.000 aan vastleggingskredieten
 • € 38.900.000 aan vereffeningskredieten

Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming

 • € 1.245.041.000 aan vastleggingskredieten
 • € 1.244.245.000 aan vereffeningskredieten

ABI voor Gezondheid en Welzijn

 • € 20.616.000 aan vastleggingskredieten
 • € 20.574.000 aan vereffeningskredieten

Non-profit

 • € 5.000.000 aan vastleggingskredieten
 • € 5.000.000 aan vereffeningskredieten

Vastleggingskredieten

Deze bedragen kunnen worden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen die in de loop van het begrotingsjaar worden aangegaan en voor de terugkerende verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken ten belope van de bedragen die tijdens het begrotingsjaar opeisbaar zijn.

Vereffeningskredieten

Deze bedragen kunnen in de loop van het begrotingsjaar vereffend worden uit hoofde van de voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

Relevante wetgeving: