Acute ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen)

Ziekenhuizen die niet worden beschouwd als chronische of psychiatrische ziekenhuizen en die minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde beschikken.

Waarover gaat het?

Acute of algemene ziekenhuizen beschikken minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde.  Het betreft alle ziekenhuizen die niet worden beschouwd als chronisch (die uitsluitend beschikken over diensten voor behandeling en functionele revalidatie en/of een geriatriedienst) of psychiatrisch (die uitsluitend beschikken over verzorgingsdiensten in deze sector) .

Voor wie en waarom?

Deze algemene ziekenhuizen behandelen een brede waaier aan pathologieën. Ze beschikken over een spoedgevallendienst die dag en nacht toegankelijk is, een dienst verloskunde en nemen ook het geheel van de niet-heelkundige specialiteiten voor volwassenen voor hun rekening (cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie, enz.).

Sommige van hen worden beschouwd als ziekenhuizen met een ‘universitair karakter’ omdat ze over bedden beschikken die worden toegekend aan universiteiten met een faculteit geneeskunde die een volledige opleiding aanbiedt. Deze universiteiten geven er onderricht en doen er aan onderzoek.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor alle openbare en private ziekenhuizen die geen keuze gemaakt hebben tussen de Franse of de Vlaamse Gemeenschap.

Adres zoeken