Diensten voor thuisverzorging

Verstrekken van verpleegkundige zorg (verbanden verversen, hygiënische verzorging, inspuitingen geven, enz.) aan patiënten die thuis wonen

Waarover gaat het?

De diensten voor thuisverzorging sturen gediplomeerde verpleegkundigen naar de patiënt thuis zodat deze in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Voor wie en waarom?

De thuisverzorging richt zich voornamelijk op twee soorten patiënten:

  • personen die thuis herstellen na een hospitalisering;
  • personen met een chronische ziekte of een handicap die zorg aan huis nodig hebben.

De verstrekte zorg kan heel eenvoudig tot zeer technisch zijn: hygiënische verzorging, inspuitingen, verversen van verbanden, sonderen, aanbrengen van een infuus, parenterale voeding, enz. De zorg wordt zowel overdag als ’s nachts verstrekt.

Werking

Behalve voor hygiënische verzorging, is voor thuisverpleging een medisch getuigschrift van een behandelend geneesheer nodig. De verpleegkundige zorg wordt per prestatie of via een dagforfait (met name voor zwaar zorgafhankelijke patiënten en voor bepaalde specifieke prestaties) gefactureerd.

De rol van de thuisverpleegkundige omvat meer dan het louter verstrekken van verpleegkundige verzorging. Ze hebben ook oog voor de psychosociale en de gezinssituatie van de patiënt. Bovendien doen ze aan preventieve gezondheidsvoorlichting- en opvoeding en zorgen voor de nodige begeleiding en ondersteuning.

Sommige thuisverplegers zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in wondverzorging of in diabeteszorg. Ze dienen verzorging toe die gewone verpleegkundigen niet mogen verlenen.

De diensten voor thuisverpleging werken onder andere samen met de behandelende arts en de thuisomgeving van de patiënt. Ze richten een interdisciplinaire coördinatie op van alle professionele zorgverleners die thuis zorg verstrekken.

Adres zoeken