Psychiatrische ziekenhuizen

Ziekenhuizen uitsluitend bestemd voor patiënten met psychische stoornissen.

Waarover gaat het?

De psychiatrische ziekenhuizen richten zich tot personen met psychische stoornissen en zijn samengesteld uit multidisciplinaire teams (psychiaters, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, opvoeders en opvoedsters, kinesitherapeuten, enz.). Ze bieden na onderzoek de therapie aan die het best geschikt is voor de problematiek van de patiënt: medicamenteuze behandelingen, ergotherapie, gesprekken bij de psychiater of psycholoog (individueel of in groep), workshops, enz.

Voor wie en waarom?

De psychiatrische ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in de opvang en de behandeling van volwassenen of kinderen met psychische aandoeningen. Het is de bedoeling de patiënten zo snel mogelijk te laten terugkeren naar hun leefomgeving of naar een andere aangepaste omgeving.

Bepaalde ziekenhuizen beschikken over afdelingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van pathologieën zoals alcohol- en geneesmiddelenverslaving, eetstoornissen, stemmingsstoornissen, perinatale aandoeningen, enz. Andere focussen hun activiteiten dan weer op het acute of het chronische karakter van de problemen die hun patiënten ervaren.

Deze ziekenhuizen kunnen een erkenning krijgen voor verschillende types bedden, in overeenstemming met de types patiënten die ze opvangen:

  • Bedden voor de observatie en behandeling van volwassenen (A-bedden), bestemd voor volwassenen in een crisissituatie voor wie een spoedopname wenselijk is, of voor volwassenen die een observatie of actieve behandeling nodig hebben in het kader van een ziekenhuisopname van korte tot middellange duur;
  • Bedden voor de behandeling van volwassenen (T-bedden), bestemd voor volwassenen die aan een chronische ziekte lijden  en een korte tot middellange ziekenhuisopname en behandeling behoeven, gericht op hun sociale re-integratie;
  • Bedden voor de observatie en behandeling van kinderen (K-bedden), bestemd voor kinderen en jongeren in een crisissituatie voor wie een spoedopname wenselijk is, of voor kinderen en jongeren die een observatie en een actieve behandeling nodig hebben in het kader van een korte tot middellange ziekenhuisopname.

Naargelang het geval bieden de psychiatrische ziekenhuizen daghospitalisatie (A1-, T1-, en K1-bedden) of nachthospitalisatie (A2-, T2- en K2-bedden) aan. Sommige psychiatrische ziekenhuizen bieden ook ambulante raadplegingen aan.

Wanneer het verblijf van de patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis niet langer noodzakelijk blijkt, zijn verschillende scenario’s mogelijk:

- Doorstroming naar een initiatief van beschut wonen;
- Opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis;
- Terugkeer naar de thuisomgeving met opvolging door een dienst voor geestelijke gezondheidszorg of een dienst voor psychiatrische thuiszorg, enz.

Adres zoeken