Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)

Tussenvorm tussen rusthuis en ziekenhuis waar zwaar zorgbehoevenden op collectieve en permanente wijze gehuisvest worden

Waarover gaat het?

De rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) zijn overgangsstructuren tussen het rusthuis en het ziekenhuis. Deze collectieve residenties vangen op permanente wijze zwaar zorgbehoevenden op die diensten en hulp bij het dagelijks leven nodig hebben.

Voor wie en waarom?

De rust- en verzorgingstehuizen bieden huisvesting aan zwaar zorgbehoevenden, doorgaans in het kader van een langdurige ziekte. In tegenstelling tot gehospitaliseerden, hebben de bewoners van de RVT’s geen dagelijkse medische opvolging nodig, noch een gespecialiseerde permanente medische behandeling. Hun gezondheidstoestand vereist echter wel de zorg van een arts, en verpleegkundige, paramedische en/of kinesitherapeutische zorg, evenals hulp bij de handelingen van het dagelijks leven.

Werking

Om de huisvesting en de verzorging van hun bewoners te waarborgen, werken de RVT's met zorgpersoneel, onder wie verpleegkundigen, paramedici en artsen. Zij beschikken over de nodige competenties op het gebied van palliatieve zorg om ondersteuning te bieden aan patiënten in een terminale levensfase. De rust- en verzorgingstehuizen moeten ook een functionele binding hebben met een ziekenhuisdienst.

Bewoners van RVT's krijgen er niet alleen verzorging, ze genieten ook van collectieve huishoudelijke en familiale diensten (restaurant, wasplaats, …) en van vrijetijdsactiviteiten. Ze zijn gehuisvest in individuele of gemeenschappelijke kamers waarvoor ze een dagprijs betalen. De bewoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan het beheer van de instelling via een participatieraad. Samengesteld uit bewoners en/of hun familieleden, brengt deze advies uit over de algemene werking van het rust- en verzorgingstehuis.

Een speciale erkenning als RVT kan toegekend worden aan erkende rusthuizen en aan ziekenhuizen die omgeschakeld werden tot residentiële diensten. Deze erkenning kan het geheel van de bedden of slechts een deel ervan betreffen. De grote meerderheid van de rust- en verzorgingstehuizen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn eveneens erkend als rusthuis.

Adres zoeken