Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Maak kennis met de GGC Financiering & Begroting

Financiering & Begroting

Begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Financiering

De financiering van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de uitoefening van haar bevoegdheden wordt vastgelegd door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (zie hieronder " Relevante wetgeving").

De bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden heeft bedoelde financiering grondig gewijzigd.

Middelen- en uitgavenbegroting

Het wetgevende orgaan van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Verenigde Vergadering) stelt jaarlijks de inkomsten van de Instelling in een middelenbegroting en haar uitgaven in een uitgavenbegroting vast.

Overzicht van de initiële middelen- en uitgavenbegrotingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het jaar 2015:

Initiële middelenbegroting:

 • 1.171.981.000 €

Initiële uitgavenbegroting (onder meer):

 • Werkingskosten van de Administratie:
  • 6.647.000 € aan vastleggingskredieten
  • 6.647.000 € aan vereffeningskredieten
 • Gezondheidsbeleid :
  • 9.285.000 € aan vastleggingskredieten
  • 9.277.000 € aan vereffeningskredieten
 • Beleid inzake Bijstand aan personen:
  • 61.075.000 € aan vastleggingskredieten
  • 60.848.000 € aan vereffeningskredieten
 • Bouwwerken:
  • 23.900.000 € aan vastleggingskredieten
  • 27.797.000 € aan vereffeningskredieten
 • Bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming :
  • 1.078.178.000 € aan vastlegginskredieten
  • 1.078.178.000 € aan vereffeningskredieten

 

Vastleggingskredieten

Voorzien in de bedragen die kunnen worden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen die in de loop van het begrotingsjaar zijn ontstaan of worden aangegaan en voor de terugkerende verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken ten belope van de bedragen die tijdens het begrotingsjaar opeisbaar zijn.

Vereffeningskredieten

Voorzien in de bedragen die in de loop van het begrotingsjaar vereffend kunnen worden uit hoofde van de vastgestelde rechten voortvloeiend uit voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

Relevante wetgeving
Document acties