Brusselaars uitgenodigd om naar de verschillende testcentra te gaan

Persbericht - PDF

Brusselaars uitgenodigd om naar de verschillende testcentra te gaan

 

 

Na het groene licht van het Overlegcomité van 6 januari 2022 past de GGC vanaf 10 januari de nieuwe regels omtrent testing, quarantaine en isolatie toe en geeft ze aanbevelingen om de druk op de 8 Brusselse testcentra en de eerstelijnszorg te verlichten.

Afspraak sterk aanbevolen voor testen

Dankzij de Brusselse testcapaciteit kunnen we beantwoorden aan de vele testaanvragen die vooral te wijten zijn aan de explosie van het aantal besmettingen door de omikronvariant. Sommige centra zijn drukker dan andere; Brusselaars die zich moeten laten testen, vinden echter altijd een vrij moment. We willen er ook aan herinneren dat de testdrive in Heizel gemakkelijk bereikbaar en comfortabel is. De GGC raadt wel aan om een afspraak te maken via het platform brussels.testcovid.be om zeker te zijn van een plek.

Om de druk op de testcentra verder te verlichten, vraagt de GGC aan personen die een negatief testresultaat willen verkrijgen, bijvoorbeeld voor een CST, om te reizen of bij terugkeer van een reis, om zich te laten testen in een van de deelnemende Brusselse apotheken of in een privélaboratorium. Die optie blijkt trouwens handig omdat ze vaak dicht bij huis zijn.

Positief getest op Covid? Geef je hoogrisicocontacten online door

Daarnaast moedigen wij burgers die positief getest hebben ten zeerste aan om de online tool zoals het formulier voor mededeling van hoogrisicocontacten te gebruiken dat beschikbaar is via de link https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be. Met die tool willen we de tracingprocedure versnellen door mogelijk besmette personen snel te identificeren. Iedereen die positief test op Covid-19 heeft automatisch toegang tot het online formulier om hoogrisicocontacten door te geven. Als het tracingsysteem het telefoonnummer van de positieve persoon herkent, zal die een SMS ontvangen van het nummer 8811 waarin die uitgenodigd wordt om het formulier in te vullen.

Personen die positief getest hebben op Covid kunnen er anoniem hun hoogrisicocontacten doorgeven en aangeven of ze in collectiviteiten geweest zijn.

Nieuwe termijnen van isolatie/quarantaine beslist door het Overlegcomité

Vanaf 10 januari zullen de test- en quarantaine/isolatieregels aangepast worden in het geval van een Covid-19-besmetting of contact met een positieve persoon:

communique_de_presse_06_01_2022_-_cas_positif.png

In het geval van een positieve test
(isolatie)

  • Een persoon die positief test, zal zich gedurende 7 dagen (en niet langer 10 dagen) moeten isoleren en 3 bijkomende dagen voorzichtig moeten blijven als die geen symptomen ontwikkeld of enkel milde klachten ervaart. Gedurende die 3 dagen is het verboden om activiteiten uit te oefenen waarbij het niet mogelijk is een mondmasker op te houden (zoals samen met anderen eten).
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt in de duur van isolatie tussen volledig gevaccineerden en gedeeltelijk gevaccineerden of niet-gevaccineerden.

communique_de_presse_06_01_2022_-_cas_contact.png

In het geval van contact met een positieve persoon en je zelf geen symptomen ontwikkelt
(quarantaine)

  • Iemand die zijn boosterprik reeds kreeg, die zijn laatste basisvaccindosis minder dan 6 maanden geleden kreeg of die minder dan 6 maanden geleden hersteld is, zal zich noch moeten laten testen, noch in quarantaine moeten plaatsen na een hoogrisicocontact, maar die persoon zal de 10 dagen na zijn hoogrisicocontact voorzichtig moeten zijn.
  • Iemand die nog geen boosterprik kreeg of die zijn laatste basisvaccindosis meer dan 5 maanden geleden kreeg, zal gedurende 7 dagen in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. Die persoon zal de quarantaine vanaf de 4de dag mogen verlaten op voorwaarde dat er (vanaf dag 4) dagelijks een negatieve zelftest afgenomen wordt tot dag 7 na het contact. Ook die persoon zal tot dag 10 voorzichtig moeten blijven.
  • Andere (niet-gevaccineerde) personen zullen gedurende 10 dagen in quarantaine moeten na een contact of dagelijks een negatieve zelftest moeten voorleggen vanaf de 7de dag na het contact. Ook zij zullen tot dag 10 voorzichtig moeten blijven.

De test- & quarantaineregels voor reizigers die in België aankomen blijven ongewijzigd.

 

Door deze maatregelen en aanbevelingen op te volgen, dragen we allemaal bij tot de bescherming van onszelf en de meest kwetsbare personen en kunnen we de verspreiding van het virus beperken. Laten we alles binnen ons bereik toepassen (vaccinatie, mondmasker, social distancing, testing, enz.) om zo normaal mogelijk te kunnen leven.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.