Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2016:
“Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest”

Thematisch rapport 2016
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest
Eerste globale en onderzoekende vaststellingen van de non take-up van sociale rechten en diensten, en meer algemeen gezien, betreffende de sociale onder-bescherming in het Brussels Gewest.

Samenvatting van het Thematisch rapport 2016

Gekuiste blikken 2016

De analyses over hetzelfde thema door verschillende betrokken actoren uit Brussel en de sectoren van bijstand en/of zorg aan personen: de Federatie van de Brusselse OCMW’s, de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten, Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Infor GazElec, de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, Algemeen Christelijk Vakverbond, het Algemeen Belgisch Vakverbond, het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid, SMart, Solidaris, Medimmigrant, Dokters van de Wereld, de Brusselse Franstalige Federatie van Instellingen voor Verslaafden, de Federatie van instellingen voor gedetineerden en ex-gedetineerden en het Forum-Brussel tegen ongelijkheid.

Een gedrukt exemplaar van het Thematisch rapport 2016 kan u bestellen door een mailtje te sturen naar Nahima Aouassar - naouassar@ccc.brussels

U kan de voorgaande Brusselse armoederapporten raadplegen en gratis downloaden van de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid
Studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
observat@ccc.brussels