De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een verpleegkundige voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een verpleegkundige om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De Directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, … werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

 • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
  • Eerste lijn & Ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, …) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:
  • Dakloosheid;
  • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
  • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,…

De verpleegkundige van de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' ondersteunt het beheer van alle aangelegenheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de cel 'Eerste lijn en Ambulante zorg, Preventieve geneeskunde en Overdraagbare ziekten'.

De verpleegkundige zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor:

 • Het toezicht op de ziekten waarvoor een wettelijke plicht tot aangifte bestaat en de toepassing van de nodige profylactische maatregelen op het grondgebied van het Brussels Gewest;
 • Het vaccinatiebeleid in het Brussels Gewest;
 • De dopingpreventie bij de sportbeoefening;
 • De uitvoering van de ziekenhuisnoodplannen.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

 • Via externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
 • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 verpleegkundige

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

(binnenkort)

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Alterjob FR ­ NL

Tot 21/10/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 21/10/2022, 18u:

Mevrouw Nathalie Noël

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Enkel de volledige kandidaatstellingen (cv en motivatiebrief) komen in aanmerking.

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 21/10/2022, 18u.

Enkel de volledige kandidaatstellingen (cv en motivatiebrief) komen in aanmerking.

Verloop van de selectie

Tussen 31 oktober 2022 en 10 november 2022 zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om aan selectietesten deel te nemen en voor een selectiecommissie te verschijnen om hun loopbaan voor te stellen en hun motivatie en kennis van onze administratie te bespreken.

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test (gevalstudie) afleggen die naar hun technische competenties peilt. De selectiecommissie zal hen aansluitend ontvangen voor een gesprek.

De kandida(a)t moet een halve dag uittrekken voor deze selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.