Projectoproep om een operator aan te stellen die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in een collectieve opvangstructuur voor LGBTQIA+ jongeren slachtoffers van uitsluiting uit hun familiale omgeving:

afbeelding van een gloeilamp met post-it notes

 Projectoproep

Aanstelling van een operator die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in een collectieve opvangstructuur voor LGBTQIA+ jongeren slachtoffers van uitsluiting uit hun familiale omgeving

Context

Op 19 december 2020 hechtte de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het Noodplan voor Huisvesting. Dit plan bevat een actieterrein 4 “Het recht op wonen waarborgen”, met een actie 26 “Uitbreiding van het aantal opvangcentra voor LGBTQIA+ jongeren en slachtoffers van intrafamiliaal geweld”.

In deze context wordt een projectoproep uitgeschreven. Deze heeft tot doel een operator aan te stellen die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in een collectieve opvangstructuur (onthaalhuis) voor  14 LGBTQIA+ jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Deze projectoproep richt zich tot de bicommunautaire verenigingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De locatie van de onthaalhuis en de plannen worden op verzoek aan de kandidaten meegedeeld en er wordt een bezoek van het gebouw georganiseerd.

Indiening van de projecten

Projecten kunnen enkel per e-mail worden ingediend bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op het adres subsidies@ggc.brussels.

De uiterste datum om projecten in te dienen is 13 mei 2022 om middernacht.

Documenten

Projectoproep

Formulier

Tabel - Begroting van de activiteit