Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Algemeen De GGC voor beginners

De GGC voor beginners

De GGC voor beginners - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Afkorting

GGC

Geboortedatum

1 januari 1989

Statuut

Nieuwe communautaire entiteit, naast de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap

Organen

  • De Verenigde Vergadering, het wetgevende orgaan samengesteld uit de leden van de Nederlandse en Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • het Verenigd College, het uitvoerend orgaan samengesteld uit de vier ministers (2 NL + 2 FR) van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (met beslissende stem) alsook de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, een Brussels lid van de Vlaamse Regering en een Brussels lid van de Franse Gemeenschapsregering (enkel met raadgevende stem)

Georganiseerd en uitgevoerd door

De Administratie van de GGC

Toepassingsgebied

Deze is dubbel, richt zich:

  • enerzijds tot alle Brusselaars (franstalig, nederlandstalig en anderstalig)
  • en anderzijds tot de bicommunautaire instellingen (gemeenten, OCMW's en elke privé instelling die geen keuze heeft gemaakt tussen één van beide Gemeenschappen)

Betrokken aangelegenheden

De sectoren Gezondheidszorg en Bijstand aan personen

Wetgevend instrument

In hoofdzaak de Ordonnantie die als gelijkstaand met een wet (wetgevend instrument op federaal niveau) en met een decreet (wetgevend instrument op Gemeenschapsniveau) moet worden beschouwd; ze wordt aangenomen bij een volstrekte meerderheid van stemmen in elke taalgroep (nederlandse en franse) van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Eigenheid

Tweetalig

Specialiteit

Het overleg, met als doel een maximale samenhang te realiseren tussen het beleid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Budget

De GGC kan leningen aangaan en beschikt over een eigen begroting.

De Verenigde Vergadering stelt jaarlijks haar inkomsten (= middelenbegroting) en uitgaven (= Uitgavenbegroting) vast.

Opmerkelijk

Haar vindingrijkheid… delegaties uit de hele wereld observeren en laten zich inspireren door de Brusselse meccano die toelaat dat verschillende Gemeenschappen met respect voor elkaar op hetzelfde grondgebied kunnen samenwerken.

Toekomst

In het kader van het «Institutioneel akkoord voor de zesde Staatshervorming» d.d. 11 oktober 2011 zal de GGC belangrijke extra bevoegdheden krijgen ten voordele van de Brusselaars en van de op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde inrichtingen, centra en diensten.

Document acties