Besmettelijke ziekten in het Brussels Gewest

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontwikkelt en bevordert, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, activiteiten en diensten inzake het preventieve gezondheidsbeleid. Dit betreft het deel van het gezondheidsbeleid dat activiteiten en diensten omvat die tot doel hebben aandoeningen en ziektes te voorkomen en op te sporen en moet bijdragen tot de bevordering van de gezondheid.

Het toezicht op de besmettelijke ziekten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake het preventieve gezondheidsbeleid.

Delen