Armoede-indicatoren

Het Observatorium verzamelt uit verschillende databanken gegevens met betrekking tot armoede in het Brussels gewest. De cijfers van het Brussels gewest worden vergeleken met deze van de andere gewesten en/of de grote steden van België en waar mogelijk worden de indicatoren eveneens per gemeente gegeven.

Lijst met indicatoren per jaar

Laatste update: maart 2017

A. Armoederisico en personen met een laag inkomen

B. Fiscale inkomen

C. Bedrag van de minimumuitkeringen

D. Mensen met een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering

E. Kinderarmoede

F. Opleiding

Bronnen

Voor het Brussels Gewest zijn een belangrijk deel van de armoede-indicatoren gebaseerd op administratieve gegevens: de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijk Integratie (OCMW gegevens), Fiscale statistieken gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, de Rijksdienst voor pensioenen, de FOD Sociale Zekerheid, enz. 
Werkloosheidscijfers zijn beschikbaar via het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris

Een aantal indicatoren zijn gebaseerd op enquête-gegevens: EU-SILC, Enquête van de Arbeidskrachten.

Meer indicatoren

In volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de armoede-indicatoren, evenals andere indicatoren terugvinden:

Delen