Ploeg

Directie

Olivier Gillis (vanaf 1 januari 2018)

+32 (0) 2 552 01 45

Wetenschappelijk medewerkers

Peter Verduyckt

Psycholoog
+32 (0)2 552 01 53 - pverduyckt@ggc.brussels

 • mortaliteit
 • gezondheidspromotie en sociale gezondheidsongelijkheden
 • evaluatie van interventies
 • project Brussel Gezond Stadsgewest
 • contacten met VGC et BWR
 • parlementaire vragen

Gille Feyaerts 

Politoloog
+32 (0)2 552 01 57 - gfeyaerts@ggc.brussels

 • armoedetoets in het Brussels Gewest (doctoraatsthesis)
 • (secretariaat van het Brussels actieplan armoedebestrijding)
 • Brussels actieplan armoedebestrijding
 • evaluatie van de Brusselse actieplannen armoedebestrijding

Déo Mazina

Epidemioloog
+ 32 (0)2 552 01 65 - dmazina@ccc.brussels

 • databank geboorten
 • statistische en epidemiologische analyses
 • ondersteuning van de burgerlijke standen van de 19 Brusselse gemeenten
 • gezondheidsindicatoren van de website
 • levering gegevens aan externen

Sarah Luyten

Sociaal geografe
+32 (0)2 552 01 18 - sluyten@ggc.brussels

 • Verantwoordelijke van het Brussels armoederapport
 • bijdrage aan de welzijnsbarometer en thematisch rapport
 • armoede-indicatoren
 • carrtografie

Marion Englert

Economiste
+ 32 (0)2 552 01 55 - menglert@ccc.brussels

 • Welzijnsbarometer en bijdrage aan andere katernen van het armoederapport
 • kwantitatieve armoede-indicatoren
 • verantwoordelijke voor het project "gemeentefiches"

Laurence Noël

Sociologe
+ 32 (0)2 552 01 50 - lnoel@ccc.brussels

 • armoederapport "thematisch katern" (kwalitatief)
 • opvolgen van de thema's, contacten met de actoren van het werkveld
 • ondersteuning SSP IS et SLCP
 • contacten met COCOF

Melody Yannart

Biostatisticus
+ 32 (0) 2 552 01 36 - myannart@ccc.brussels

 • beheer en analyse van de databank inzake gezondheid
 • analyses van de gegevens inzake armoede
 • indicatoren van de website

Sarah Missinne

Medische Socioloog
+ 32 (0) 2 552 01 17 - smissinne@ggc.brussels

 • Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest
 • screeningsprogramma's
 • ouderen
 • sociale ongelijkheid in gezondheid

Secretariaat

Nahima Aouassar

Directiesecretaresse
+32 (0)2 552 01 89 - naouassar@ccc.brussels

Greet Duquesne

Administratieve medewerkster
+32 (0)2 552 01 79 - gduquesne@ggc.brussels

 • verificatie van de statistische formulieren voor geboorten en overlijdens
 • contacten met de burgerlijke standen van de 19 Brusselse gemeenten
 • vertalingen naar het NL
 • bibliotheek van het Observatorium
 • Brussel, Gezond Stadsgewest

Delen