Publicatie zoeken

Overzicht

Kenmerkend voor het proces van het Brussels armoederapport is de eigenheid van elk van haar katernen (5). De Gekruiste blikken (katern 3) is als het ware een forum van recente analyses van verschillende instellingen en diensten die een expertise hebben inzake het behandelde onderwerp.

Dit document is de elfde editie van de Welzijnsbarometer.
Verschillende aspecten worden aangetoond in de barometer: inkomens, tewerkstelling, huisvesting, vorming en gezondheid.

Ter gelegenheid van de publicatie van het Brussels armoederapport wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met het oog op de publieke discussie over de vaststellingen van het rapport met alle betrokken actoren. De doelstelling ligt in het formuleren van nieuwe werkpistes die het parlementair debat kunnen voeden en tot beleidsactie aanzetten op het vlak van armoedebestrijding.

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Dit document is de tiende editie van de Welzijnsbarometer
Verschillende aspecten worden aangetoond in de barometer: inkomens, tewerkstelling, huisvesting, vorming en gezondheid.

Dit document is de negende editie van de Welzijnsbarometer, De Welzijnsbarometer is het statistisch deel van het Brussels armoederapport.

Het Brussels armoederapport 2011 bestaat enkel uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijnsbarometer

Het nieuwe Brussels armoederapport 2008 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn bestaat uit 5 delen die elk een bepaald aspect van de armoedeproblematiek in Brussel uitwerken. Het rapport verzamelt verschillende benaderingswijzen die bijdragen tot de strijd tegen armoede: “meten en begrijpen”, aansporen tot participatie van betrokkenen, voeden van het parlementair debat en inzetten van politieke actie.

Klik hier om de nieuwsbrief naar aanleiding van het verschijnen van het Brussels armoederapport 2008 te bekijken.

Het Brussels armoederapport 2008 bestaat uit 5 delen afzonderlijk te downloaden. Opmerking: wanneer u gelijktijdig toegang wil hebben tot de 5 katernen via één simpele muisklik, moet u alle katernen opslaan op je computer in eenzelfde map zonder de naam te wijzigen.

In dit rapport staan verschillende facetten centraal van de realiteit van de Brusselse jongvolwassenen die in armoede leven. Er wordt ingezoomd op verschillende levensdomeinen en de manier waarop de transitie naar volwassenheid binnen deze domeinen plaatsvindt: een eigen inkomen krijgen, de eerste stappen op de arbeidsmarkt, autonoom gaan wonen, veranderingen in de gezinssituatie, stopzetten of net voortzetten van scholing en vorming, etc.

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Overzicht

Dit rapport maakt een eerste globale en verkennende balans op van de non-take up van rechten en diensten, en meer in het algemeen van de sociale onderbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Laatste publicaties

Sociaaleconomische, territoriale en ecologische diagnose van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de Covid-19-pandemie - 3de editie

Leidraad voor het opstellen van een lokale omgevingsanalyse gezondheid en welzijn