Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest

Waarover gaat het?

De opsporing van dikkedarmkanker is gratis voor Brusselaars tussen 50 en 74 jaar. Met een eenvoudige stoelgangtest kunnen immers problemen van de darmwand en het rectum in een heel vroeg stadium worden opgespoord. Over het algemeen kunnen die problemen vervolgens met een coloscopie behandeld worden en kan zo kanker vermeden worden.

Indien u meer informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met uw huisarts. Het Huis voor Gezondheid en de FAMGB kunnen u helpen in uw zoektocht naar een huisarts als u er nog geen heeft.

Voor wie?

De gratis opsporing van dikkedarmkanker is voor alle Brusselaars tussen 50 en 74 jaar zonder persoonlijke en familiale risicofactoren. Er zijn wel enkele beperkingen naargelang het programma.

Risicofactoren:

  • persoonlijke of familiale voorgeschiedenis met adenomen of dikkedarmkanker,
  • inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn),
  • Lynch-syndroom of HNPCC,
  • familiaire adenomateuze polypose.

Personen die onder die risicofactoren vallen mogen niet deelnemen aan de programma's maar moeten hun huisarts contacteren.

Waarom?

In 2014 werden in het Brussels Gewest 312 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker bij mannen en 296 bij vrouwen vastgesteld.

Met de opsporing van dikkedarmkanker kan een kleine hoeveelheid bloed in de stoelgang worden vastgesteld voor de kanker zich te ver ontwikkeld heeft. Met een coloscopie kan de diagnose vervolgens bevestigd worden en kunnen de problemen en de kankers in een vroeg stadium volledig behandeld worden.

Het opsporingsonderzoek moet tweejaarlijks worden uitgevoerd aangezien er zeker in het begin slechts nu en dan bloed in de stoelgang aanwezig kan zijn en er dus een kans is dat de poliepen of de kanker niet met de test worden vastgesteld.

Werking

In het Brussels Gewest organiseren de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie elk een programma. De deelnemingsvoorwaarden en de praktische regels verschillen naargelang het programma.

Deelnemingsvoorwaarden per programma

U U kan deelnemen aan het
  Franstalig programma Vlaams programma
Bent jonger dan 50 jaar Neen Neen
Bent tussen 50 en 55 jaar Ja Neen
Bent tussen 55 en 74 jaar Ja Ja
Bent ouder dan 74 jaar Neen Neen
Hebt in de afgelopen twee jaar een stoelgangtest laten uitvoeren Neen Neen
Hebt een coloscopie laten uitvoeren:    

In de afgelopen vijf jaar

Neen Neen

Tussen vijf en tien jaar geleden

Ja Neen
Valt onder de persoonlijke en familiale risicofactoren Neen Neen

Over de twee programma's wordt in de taal van de organiserende gemeenschap gecommuniceerd: uitnodiging, handleiding, resultaat, telefonische bijstand etc.

 

Franstalig programma

De persoon die aan de voorwaarden voldoet, ontvangt tweejaarlijks automatisch een uitnodiging om de test bij zijn/haar huisarts te gaan halen. Ze moet enkel betalen voor het doktersbezoek vóór de eerste deelname aan het programma. De persoon verstuurt vervolgens de test en het inlichtingenformulier naar het laboratorium.

  • Als het resultaat gunstig is (in 93% van de gevallen), ontvangt hij/zij daarvan een brief. Twee jaar later krijgt hij/zij automatisch een nieuwe test thuis toegestuurd.
  • Als het resultaat ongunstig is, wordt hij/zij gecontacteerd door zijn/haar huisarts, die hem/haar een coloscopie voorschrijft.

Voor bijkomende informatie, zie de website van het Centre communautaire de Référence pour le dépistage des cancers.

 

Vlaams programma

De persoon die wil deelnemen, kan het gratis nummer 0800/160 60 bellen of een e-mail sturen naar infobrussel@bevolkingsonderzoek.be om zich in te schrijven. Enkel de naam, voornaam en geboortedatum moeten worden vermeld. Als aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan:

  • Ontvangt hij/zij per brief de test, samen met een informatiefolder en een handleiding.
  • Hij/zij verstuurt vervolgens de test en het inlichtingenformulier naar het laboratorium.
  • Als het resultaat gunstig is (in 95% van de gevallen), wordt hij/zij en zijn/haar huisarts daarvan op de hoogte gebracht en krijgt hij/zij twee jaar later automatisch een nieuwe test thuis toegestuurd.
  • Als het resultaat ongunstig is, wordt hij/zij aangeraden een coloscopie te laten uitvoeren.

Voor bijkomende informatie en (Franse, Engelse, Turkse en Arabische) vertalingen van de documenten, zie de website van het centrum voor de opsporing van kanker van de Vlaamse Gemeenschap.

Delen