Gezondheid

Perinatale gezondheid in het Brusselse Gewest – Jaar 2015. Centre d’Épidémiologie Périnatale

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2015 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

Perinatale gezondheid in het Brussels Gewest - Jaar 2016 - Centre d'Epidémiologie Périnatale, Brussel

 

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2016 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

GI-2016 Infectieziekten

Overzicht

In dit dossier worden de meest belangrijke infectieziekten besproken in het Brussels Gewest: HIV en andere SOAs, hepatitis, tuberculose, invasieve meningokokkeninfectie, de ziekte van Lyme, infectieziekten die voorkomen kunnen worden door vaccinatie. De werking en de missie van de gezondheidsinspectie in het Brussels Gewest worden eveneens besproken. Dit dossier werd opgesteld in nauwe samenwerking tussen het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP)  en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.