Gezondheid

Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS) Haalbaarheidsstudie september 2013 - augustus 2014

Dit verslag heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie over de toekomst van het project Brussel Gezonde Stad (BGS); het vormt de eerste fase van een heroriëntering na de integratie van het project binnen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

Perinatale gegevens in het Brussels Gewest - Jaar 2014, Centrum voor Perinatale Epidemiologie, Brussel

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2014 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.

2014 - Gezondheidsprofiel van jongeren en jongvolwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Focus op sociale ongelijkheden in de transitie naar volwassenheid

In deze paper schetsen we het gezondheidsprofiel van de Brusselse jeugd, waar mogelijk een onderscheid makend tussen jongeren (18- tot 24-jarigen) en jongvolwassenen (25- tot 30-jarigen).