Gezondheid

2015 - Perinatale gegevens in het Brussels Gewest - Jaar 2013, Centrum voor Perinatale Epidemiologie, Brussel

Dit dossier bevat de resultaten van de analyse van de statistische geboorteaangiften (levend en doodgeboren) van het jaar 2013 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze aangiften worden voor elke geboorte ingevuld door professionals uit de gezondheidszorg (vooral vroedvrouwen en artsen) en door de diensten van de burgerlijke stand.