Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Voor professionelen Betoelagingen

Betoelagingen

Betoelagingen - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

De door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegekende betoelagingen dekken zowel de werkingskosten van de door haar erkende instellingen, centra en diensten die van een ondergeschikt bestuur (gemeente, O.C.M.W.), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut afhangen, als, voor sommigen onder hen, de kosten verbonden aan de bouw-, aanpassingswerken en uitrusting.

Deze toelagen worden door een al dan niet (niet-gereglementeerde betoelagingen) organieke wetgeving (gereglementeerde betoelagingen) geregeld.

De gereglementeerde betoelagingen

Onverminderd de bij artikel 5, § 1, I. en II. van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen gestelde uitzonderingen, geeft een organieke wetgeving de toestemming aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om betoelagingen toe te kennen die :

 1. de werkingskosten dekken van de:
  • bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg
  • coördinatiestructuren van ziekenhuizen
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg (thuishulp)
  • bicommunautaire centra voor algemeen welzijnswerk
  • bicommunautaire centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap
 2. de aan de bouw-, aanpassingswerken en uitrusting verbonden kosten van :
  • bicommunautaire algemene, chronische en psychiatrische ziekenhuizen
  • bicommunautaire rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap

 

Niet-gereglementeerde betoelagingen

Bovendien geeft de ordonnantie houdende de Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie jaarlijks de toestemming voor de toekenning van niet-gereglementeerde betoelagingen.

Een niet-gereglementeerde betoelaging is een betoelaging die niet door een specifieke regelgeving (ordonnantie of besluit) geregeld wordt. Om een “niet-gereglementeerde” betoelaging te verkrijgen, dient uw vereniging het behoorlijk ingevuld aanvraagformulier of het vereenvoudigd aanvraagformulier naar de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te sturen.

 

Relevante wetgeving
Document acties