Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. 

De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

Op onze website vindt u, naast nuttige informatie over de bevoegdheden en de activiteiten van onze instelling, ook de contactgegevens van alle door ons erkende instanties uit de gezondheids- en welzijnssector. Tot slot kunt u er ook tal van studies en publicaties downloaden.

Nieuws en aankondigingen

 • werkaanbieding
  18/03/2019 tot 07/04/2019
  De Diensten van het Verenigd College zoeken Nederlandstalige contractuele assistenten (niveau B) voor verschillende diensten en directies

  De Diensten van het Verenigd College zoeken Nederlandstalige contractuele assistenten (niveau B) voor verschillende diensten en directies: administratieve assistenten, assistente...

 • werkaanbieding
  08/03/2019 tot 04/04/2019
  De Diensten van het Verenigd College werven een groot aantal profielen aan voor de directie Controle

  De Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt een goot aantal profielen om de directie Controle te versterken : directeur, diensthoofden, financiël...

 • Nieuws
  06/02/2019
  Geestelijke gezondheid – Parcours.Brussel: Kwalitatieve evaluatie van het geestelijke gezondheidssysteem en de zorgtrajecten van gebruikers in het kader van de Psy 107 hervorming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  De Psy 107 Hervorming, die werd opgestart in 2010 en veralgemeend in 2016, wil het geestelijk gezondheidszorgaanbod rond de patiënt reorganiseren waarbij deze zo veel mogelijk in...

 • Nieuws
  17/10/2018
  Welzijnsbarometer 2018: een groot aantal Brusselaars leeft in kansarmoede

  Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad publiceert zijn veertiende Welzijnsbarometer, waarin u een reeks geactualiseerde indicatoren over armoede terug...

 • Nieuws
  10/10/2018
  Brussels actieprogramma armoedebestrijding 2014-2019

  Het Brussels actieprogramma armoedebestrijding brengt de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen van de legislatuur 2014-2019.